Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
Student umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne.
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U09
    ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych