Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji wyników badań.
Powiązania z EKK:
  • BM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego