Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Energetyka słoneczna
Efekt kształcenia:
Student potrafi dobrać elementy systemu solarnego do zadanych parametrów, tak aby system w jak najmniejszym stopniu ingerował w środowisko
Powiązania z EKK:
 • IS1A_W11
  ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień budownictwa, materiałoznawstwa, a także doboru materiałów i urządzeń do zastosowań technicznych oraz do konstrukcji instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • IS1A_W12
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu pozyskania energii ze źródeł odnawialnych
 • IS1A_U12
  potrafi formułując i rozwiązując zadania związane z takimi dziedzinami, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju - dostrzegać ich złożoność i/lub interdyscyplinarność, a także dostrzegać aspekt pozatechniczny, szczególnie oddziaływanie na środowisko naturalne
 • IS1A_U16
  potrafi zidentyfikować i podać specyfikację prostych zadań inżynierskich stosowanych w zakresie takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju