Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sieci neuronowe
Efekt kształcenia:
Wykarze się wiedzą na temat sztucznych sieci neuronowych: historii powstania, zasady działania, projektowania, testowania i wdrażania do zastosowań w inżynierii mechanicznej.
Powiązania z EKK:
  • BM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego