Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Sieci neuronowe
Efekt kształcenia:
Zna przydatność metod sztucznej inteligencji w poprawie zakresu i jakości usług technicznych.
Powiązania z EKK:
  • BM1A_K06
    rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały