Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Odnawialne zasoby i źródła energii
Efekt kształcenia:
Posiada specjalistyczną wiedzę praktyczną dotyczącą metod komputerowych w projektowaniu: inżynierskim, systemów wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn oraz urządzeń energetyki odnawialnej.
Powiązania z EKK:
  • BM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych