Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Odnawialne zasoby i źródła energii
Efekt kształcenia:
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury światowej, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać analizy wariantowej, selekcji i interpretacji oraz formułować problemy badawcze i proponować metody ich rozwiązań.
Powiązania z EKK:
  • BM1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
  • BM2A_U23
    ma umiejętności podnoszenia efektywności systemów wytwórczych poprzez działania integracyjne oraz umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych wspomagających wytwarzania