Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Odnawialne zasoby i źródła energii
Efekt kształcenia:
Jest przygotowany w zakresie: projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz systemów opartych na odnawialnych zasobach i źródłach energii; kierowania i rozwijania produkcji w małych firmach MŚP, przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi o różnej skali mocy energetycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (OŹE).
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U19
    potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, używając właściwych metod, technik i narzędzi
  • BM2A_U25
    jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi