Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geometria i grafika komputerowa
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystać narzędzia typu CAD do konstruowania prostych obiektów i rysunków technicznych
Powiązania z EKK:
  • GG1A_U14
    Stosuje podstawowe techniki i narzędzia informatyczne w zakresie nauk geologicznych i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej.