Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Geometria i grafika komputerowa
Efekt kształcenia:
Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia
Powiązania z EKK:
  • GG1A_K01
    Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania.
  • GG1A_K03
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.