Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geometria i grafika komputerowa
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą podstawy geometrii wykreślnej
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W07
    Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą podstawy analizy matematycznej, algebry liniowej, geometrii wykreślnej, probabilistyki i statystyki przydatną do opisu i analizy zjawisk fizycznych wystepujących w środowisku oraz do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu wybranych zagadnień ochrony środowiska.