Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geometria i grafika komputerowa
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystać narzędzia typu CAD do konstruowania prostych obiektów i rysunków technicznych
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U05
    Stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.