Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologie w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat najważniejszych technologii i urządzeń stosowanych w ochronie środowiska oraz zanieczyszczeń które przy ich pomocy są usuwane
Powiązania z EKK:
 • OS1A_W01
  Ma wiedzę w zakresie geologii i hydrologii, obejmującą podstawy geologii ogólnej, mineralogii i petrografii, geomorfologii i geologii czwartorzedu oraz hydrologii, hydrogeologii przydatną w zakresie zrozumienia, opisu i analizy wybranych zagadnien ochrony środowiska.
 • OS1A_W02
  Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska.
 • OS1A_W06
  Ma podstawową wiedzę w zakresie problematyki zarządzania środowiskiem i jego zasobami.
 • OS1A_W20
  Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w ochronie środowiska.
 • OS1A_W21
  Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska.
 • OS1A_W22
  Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierii ochrony środowiska.
 • OS1A_W24
  Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie ochrony środowiska.