Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologie w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne stosowania technologii w ochronie środowiska
Powiązania z EKK:
 • OS1A_W02
  Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska.
 • OS1A_W06
  Ma podstawową wiedzę w zakresie problematyki zarządzania środowiskiem i jego zasobami.
 • OS1A_W20
  Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w ochronie środowiska.
 • OS1A_W22
  Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierii ochrony środowiska.