Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologie w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Student zna zasady eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w ochronie i oczyszczaniu poszczególnych elementów środowiska oraz potrafi zaproponować proste rozwiązania technologiczne
Powiązania z EKK:
 • OS1A_U04
  Wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego.
 • OS1A_U17
  Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
 • OS1A_U19
  Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich w dziedzinie ochrony środowiska.
 • OS1A_U20
  Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi w zakresie ochrony środowiska.
 • OS1A_U22
  Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla ochrony środowiska oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia.