Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przyrodnicze metody oceny stanu środowiska
Efekt kształcenia:
Student posiada podstawową wiedzę o składzie i zasadach funkcjonowania ekosystemów leśnych
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W05
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk chemicznych umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.
  • OS2A_W06
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk biologicznych umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.
  • OS2A_W09
    Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych.