Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Przyrodnicze metody oceny stanu środowiska
Efekt kształcenia:
Student potrafi współpracować w grupie i docenia rolę stałego dokształcania w pracach nad oceną stanu środowiska
Powiązania z EKK:
  • OS2A_K02
    Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
  • OS2A_K07
    Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne zastosowania.