Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
potrafi pozyskiwać niezbędne do projektu informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać podstawowe uzasadnione wnioski
Powiązania z EKK:
  • GG1A_U09
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.