Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody poboru i przygotowania próbek do badań
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę w zakresie planowania rozmieszczenia punktów poboru próbek gleb i gruntów do badań analitycznych w zależności od pokrycia terenu, jego kształtu i powierzchni
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W13
    Ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w gleboznawstwie, geofizyce, remediacji, renaturyzacji oraz geochemii, biochemii, mikrobiologii.