Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody poboru i przygotowania próbek do badań
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę z zakresu planowania opróbowania odwiertów, w oparciu o wymogi przepisów narzucających pobór prób z różnych głębokości w zależności od kategorii terenu
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W15
    Ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
  • OS1A_W21
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska.