Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody poboru i przygotowania próbek do badań
Efekt kształcenia:
Student potrafi sporządzić program badań terenowych - pobierania prób gleb i gruntów w zależności od specyfiki terenu
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U21
    Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla ochrony środowiska.
  • OS1A_U23
    Potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla ochrony środowiska, używając właściwych metod, technik i narzędzi.