Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Metody poboru i przygotowania próbek do badań
Efekt kształcenia:
Student docenia rolę pracy zespołowej w badaniach środowiska oraz widzi konieczność stałego uzupełniania i aktualizacji wiedzy zawodowej
Powiązania z EKK:
  • OS1A_K02
    Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
  • OS1A_K07
    Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.