Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praca dyplomowa
Efekt kształcenia:
potrafi pozyskiwać niezbędne do pracy magisterskiej informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać uzasadnione wnioski
Powiązania z EKK:
  • GG2A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.