Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania; ma umiejętność samokształcenia
Powiązania z EKK:
  • OS2A_K05
    Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.