Dane EK modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Profilowanie wierceń
Efekt kształcenia:
Student potrafi dokonać podziału przewierconych skał na jednostki litostratygraficzne
Powiązania z EKK:
  • GG1A_U03
    Potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę minerałów, skał oraz skamieniałości, wykorzystując poznane metody badawcze.