Dane EK modułowego:
Kod:
M_U009
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Profilowanie wierceń
Efekt kształcenia:
Student potrafi dokonać charakterystyki tektonicznej skał na potrzeby geologiczno-inżynierskie
Powiązania z EKK:
  • GG1A_U10
    Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania.