Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Turystyka i dydaktyka w obszarach chronionych
Efekt kształcenia:
Zna znaczenie obiektów chronionych
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W01
    Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.