Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Turystyka i dydaktyka w obszarach chronionych
Efekt kształcenia:
Zna ograniczenia ruchu turystycznego w obiektach chronionych
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W06
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk biologicznych umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.