Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Turystyka i dydaktyka w obszarach chronionych
Efekt kształcenia:
Umie oceniać wpływ działalności człowieka, zna zagrożenia antropogeniczne
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W02
    Konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych w zakresie nauk o Ziemi, nauk biologicznych, nauk chemicznych.
  • OS2A_W08
    Ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów ochrony środowiska.