Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Turystyka i dydaktyka w obszarach chronionych
Efekt kształcenia:
Potrafi scharakteryzować sposoby zagospodarowania turystycznego i dydaktycznego obszarów chronionych
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U03
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o Ziemi, przydatne w ochronie środowiska.
  • OS2A_U20
    Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu z ochroną środowiska — istniejące rozwiazania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi.