Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Turystyka i dydaktyka w obszarach chronionych
Efekt kształcenia:
Potrafi opracować projekt ścieżki dydaktycznej
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U03
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o Ziemi, przydatne w ochronie środowiska.