Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praca dyplomowa
Efekt kształcenia:
Posiada zaawaqnsowaną wiedzę informatyczną w zakresie technologii i interfejsów programistycznych, metod komputerowej analizy danych i analizy systemów informatycznych
Powiązania z EKK:
 • IT2A_W02
  zna podstawowe techniki, metody i narzędzia stosowane w zagadnieniach dotyczących analizy danych i modelowania ich zależności
 • IT2A_W03
  ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z przetwarzaniem i analizą danych
 • IT2A_W05
  zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee i pojęcia związane z budową systemów równoległych i rozproszonych oraz narzędzia używane do ich tworzenia
 • IT2A_W12
  ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych platform programistycznych i projektowych, potrafi je efektywnie wykorzystać w celu rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego
 • IT2A_W17
  ma podstawową wiedzę dotyczącą cyklu funkcjonowania systemów informatycznych