Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praca dyplomowa
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie dokonać analizy i opisać wyniki badań
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U03
    potrafi samodzielnie dokonać analizy danych w aspekcie pozyskania wiedzy z danych wykorzystując do tego celu odpowiednie modele analityczne i symulacyjne oraz wybrane pakiety obliczeniowe
  • IT2A_U23
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich