Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praca dyplomowa
Efekt kształcenia:
Potrafi efektywnie pozyskiwać wiedzę z danych literaturowych, prawidłowo wyciągać wnioski i wdrażać wiedzę
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
  • IT2A_U21
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia