Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praca dyplomowa
Efekt kształcenia:
Efektywnie gospodaruje własnym czasem i systematycznie realizuje postawione zadania
Powiązania z EKK:
  • IT2A_K03
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania