Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy geomatyki
Efekt kształcenia:
zna i rozumie metody stosowane w geodezji i kartografii oraz systemy informacji przestrzennej (GIS)
Powiązania z EKK:
  • IT2A_W02
    zna podstawowe techniki, metody i narzędzia stosowane w zagadnieniach dotyczących analizy danych i modelowania ich zależności