Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy geomatyki
Efekt kształcenia:
Potrafi stosować analizę danych przestrzennych do rozwiązywania konkretnych zagadnień geologicznych, geofizycznych i środowiskowych
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U03
    potrafi samodzielnie dokonać analizy danych w aspekcie pozyskania wiedzy z danych wykorzystując do tego celu odpowiednie modele analityczne i symulacyjne oraz wybrane pakiety obliczeniowe