Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy geomatyki
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie dobrać metody służące rozwiązaniu danego zagadnienia z zakresu analiz geomatycznych.
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U05
    potrafi ocenić przydatność modeli oraz metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania z zakresu analizy danych i wykorzystać je w nietypowych zastosowaniach