Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Podstawy geomatyki
Efekt kształcenia:
Potrafi świadomie pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy na temat możliwości stosowania analiz geomatycznych
Powiązania z EKK:
  • IT2A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych