Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Aspekty ekonomiczno-prawne w informatyce
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad i warunków efektywnego funkcjonowania rynków
Powiązania z EKK:
  • IT1A_W22
    zna podstawy obowiązującego prawa w zakresie własności intelektualnej
  • IT1A_W23
    zna podstawowe reguły etyki zawodowej informatyka