Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praktyka dyplomowa
Efekt kształcenia:
Ma pogłębioną wiedzę i znajomość metodyki rozwiązywania zadań geologiczno - górniczych.
Powiązania z EKK:
 • GG2A_W02
  Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu geologii i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych.
 • GG2A_W03
  Ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w naukach geologicznych.
 • GG2A_W04
  Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geologicznych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych.
 • GG2A_W05
  Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geologicznych i górniczych, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie oraz możliwości zastosowania ich w działaniach praktycznych.
 • GG2A_W06
  Ma wiedzę w zakresie metodyki badań, poszukiwań i dokumentowania kopalin.
 • GG2A_W11
  Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.