Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka dyplomowa
Efekt kształcenia:
Dostrzega związki realizowanego tematu ze środowiskiem naturalnym; ma świadomość pozatechnicznych aspektów realizowanej pracy, rozumie odpowiedzialność za podjęte decyzje zarówno na etapie wykonywania prac terenowych i laboratoryjnych jak i podczas formułowania wniosków
Powiązania z EKK:
 • GG2A_U11
  Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich z zakresu górnictwa i geologii.
 • GG2A_U13
  Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu górnictwa i geologii oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniając także aspekty pozatechniczne.
 • GG2A_U19
  Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć technicznych i technologicznych z zakresu górnictwa i geologii.
 • GG2A_K02
  Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko.