Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praktyka dyplomowa
Efekt kształcenia:
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. Potrafi współpracować i pracować w zespole.
Powiązania z EKK:
  • GG2A_K01
    Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
  • GG2A_K03
    Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu między innymi poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii - dotyczących osiągnięć z zakresu górnictwa i geologii i innych aspektów działalności zawodowej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia.