Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geologia gospodarcza
Efekt kształcenia:
Docenia znaczenie złóż kopalin i ich rolę w gospodarce. Jest świadom nieodnawialności zdecydowanej większości zasobów mineralnych i zna podstawowe pojęcia związane z racjonalną gospodarką zasobami kopalin. Odróżnia pojęcia kopaliny i surowca mineralnego, zna mechanizmy tworzenia i bilansowania krajowego rynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego. Zna uwarunkowania ekonomiczne działalności geologicznej i wydobycia kopalin.
Powiązania z EKK:
 • GG1A_W04
  Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.
 • GG1A_W10
  Ma podstawową wiedzę w zakresie udostępniania złóż metodami górnictwa podziemnego i metodami otworowymi, zna podstawowe zastosowania geodezji w górnictwie.
 • GG1A_W12
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat występowania złóż kopalin w Polsce i na świecie, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się systemów naftowych.
 • GG1A_W22
  Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w działalności geologiczno-górniczej.
 • GG2A_W06
  Ma wiedzę w zakresie metodyki badań, poszukiwań i dokumentowania kopalin.
 • GG2A_W08
  Ma podstawową wiedzę na temat wpływu procesów geologicznych i działalności geologiczno-górniczej na środowisko.