Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Gospodarka wodno-ściekowa
Efekt kształcenia:
Student zna systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W13
    Ma wiedzę na temat sposobów pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w zakresie nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi.
  • OS2A_W14
    Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.