Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Gospodarka wodno-ściekowa
Efekt kształcenia:
Student zna metody ochrony rezerwuarów wód pitnych przed zanieczyszczeniami, zna metody ograniczania/zmniejszania ładunków zanieczyszczeń w ściekach.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W11
    Ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie nauk biologicznych.
  • OS2A_W13
    Ma wiedzę na temat sposobów pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w zakresie nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi.
  • OS2A_W14
    Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.