Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Gospodarka wodno-ściekowa
Efekt kształcenia:
Student zna metody uzdatniania wód.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W14
    Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.