Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Gospodarka wodno-ściekowa
Efekt kształcenia:
Student potrafi ocenić jakość wód stanowiących rezerwuar wód pitnych, wód przeznaczonych do konsumpcji.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U01
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk chemicznych, przydatne w ochronie środowiska.
  • OS2A_U02
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk biologicznych, przydatne w ochronie środowiska.
  • OS2A_U03
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o Ziemi, przydatne w ochronie środowiska.