Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Gospodarka wodno-ściekowa
Efekt kształcenia:
Student potrafi ocenić jakość wód opadowych, ścieków komunalnych i przemysłowych.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U09
    Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.
  • OS2A_U10
    Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.