Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Polityka ochrony środowiska
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę dotyczącą instrumentów polityki ochrony środowiska.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W13
    Ma wiedzę na temat sposobów pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w zakresie nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi.
  • OS2A_W14
    Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.